Δικαστήρια Σερρών

Μεραρχίας 53, 62110, Σέρρες
Ειρηνοδικείο: 23210-90257
Πταισματοδικείο: 23210-90263
Δικαστικό Γραφείο: 23210-63483
Πρωτοδικείο: 23210-90230/231/232/233/234/235
Εισαγγελία Πρωτοδικών: 23210-90249