Γεωργικά Εφόδια

5
Αθανασίου Διάκου 11, Ηράκλεια, Σέρρες
Τηλέφωνο
2325025730, 2325028135
6
1ο χλμ Δημητριτσίου - Νιγρίτας, Δημητρίτσι, Νιγρίτα
Τηλέφωνο
2322061200