Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

8
Νέα Περιμετρική Οδός Σερρών - Θεσσαλονίκης, Σέρρες (πάροδος Δογάνης)
Τηλέφωνο