Κατασκευές Αλουμινίου

6
Επαρχιακή Οδός Σέρρων - Ηράκλειου, Σέρρες (όπισθεν στρατοπέδου Κολοκοτρώνη)
Τηλέφωνο