Παθολόγοι

1
Πρίγκηπος Χριστοφόρου 4, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321023472
2
Νικ. Πλαστήρα 2, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321026320
3
Παπαπαύλου Λεωνίδα 22, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321068550
4
Νέα Ζίχνη, Σερρες
Τηλέφωνο
2324022900