Παθολόγοι

1
Πρίγκηπος Χριστοφόρου 4, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321023472
2
Νικ. Πλαστήρα 2, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321026320
3
Νέα Ζίχνη, Σερρες
Τηλέφωνο
2324022900