Παθολόγοι

1
Πρίγκηπος Χριστοφόρου 4, Σέρρες
Τηλέφωνο
2
Νικ. Πλαστήρα 2, Σέρρες
Τηλέφωνο
3
Παπαπαύλου Λεωνίδα 22, Σέρρες
Τηλέφωνο