Συμβολαιογράφοι

1
Ηρακλέους 4, Νιγρίτα, Σέρρες
Τηλέφωνο
2322023800
2
Μεραρχίας 27
Τηλέφωνο
2321063959, 2321024727, 2321023055
4
Μεραρχίας Χ. 23 -25, Σερρών
Τηλέφωνο
2321020763
6
Θεσσαλονίκης 7, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321551760