ΚΕΠ 0160 Δ. Σιντίκης - Πλ. Ελευθερίας 7, Σιδηρόκαστρο