Ξενοδοχεία

2
1ο χλμ. Ροδόπολης - Σερρών, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2327028110
3
Άνω Πορόια, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2327051587
4
Άγκιστρο, Σιδηρόκαστρο, Σερρών
Τηλέφωνο
2323028555
5
Διασταύρωση Ι. Μονής Εικοσιφοίνισσας, Κορμίστα, Σέρρες
Τηλέφωνο
2324772778, 2324770790