Ξενοδοχεία

2
1ο χλμ. Ροδόπολης - Σερρών, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
3
Άνω Πορόια, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
5
Διασταύρωση Ι. Μονής Εικοσιφοίνισσας, Κορμίστα, Σέρρες
Τηλέφωνο