Τουρισμός

2
1ο χλμ. Ροδόπολης - Σερρών, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2327028110
4
Άνω Πορόια, Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2327051587
9
Πλατεία Εμπορίου 9, Σέρρες
Τηλέφωνο
2321023572, 2321022338
Εθνική Οδός Αμφίπολης - Δράμας, Αμφίπολη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2324093511
Άγκιστρο, Σιδηρόκαστρο, Σερρών
Τηλέφωνο
2323028555
Διασταύρωση Ι. Μονής Εικοσιφοίνισσας, Κορμίστα, Σέρρες
Τηλέφωνο
2324772778, 2324770790
3ο Χλμ. Ηράκλειας - Σιδηροκάστρου, Ηράκλεια, Σέρρες
Τηλέφωνο
2325025018, 2325023480
Κερκίνη, Σέρρες
Τηλέφωνο
2327041090
Άγκιστρο, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες
Τηλέφωνο
2323041005

Σελίδες